• Logo
  • Tiếng việtEnglish

    Hotline:
    + 0904 580 386

Vivitek Qumi LED HD. Máy chiếu bỏ túi cho doanh nhân

Share:
Cập nhật: 24/04/2017

Ra mắt tại Châu Âu một vài năm trước, Vivitek dòng Qumi LED HD đã nhanh chóng trở thành mẫu máy chiếu đa năng, thông minh được giới doanh nhân để ý và sở hữu. Với những tính năng thông minh cùng độ bền vĩnh cửu, Vivitek Qumi LED liên tục dẫn đầu thị phần tại EU, Bắc Mỹ và Châu Á. Tại Việt Nam, Vivitek Qumi 3+, Qumi Q5, Qumi Q6, Qumi Q7+ và Qumi Q8 liên tục cháy hàng bởi nhu cầu lớn hơn so với dự báo của nhà phân phối trong thời gian qua.

 

Qumi LED HD Projectors for Fun, Business & Education

 

 

 

Share presentations, pictures and videos

With the enormous amount of digital content now viewed on small smartphones and tablet screens, it's time to step up in size and connect to Qumi.

With the small Qumi projector you can share presentations, pictures and videos.

Qumi Shares your Special Moments

 

With the Qumi projectors, show off photos, videos and more from various devices, including digital or video cameras, smart phones, laptop/netbooks, tablets or even USB flash drives.

With Qumi you will Entertainn

 

Play games, watch videos, movies and television programs by connecting the Qumi to various media devices. Be the life of the party by providing never-ending amusement.

Share Presentations, 
Pictures and Videos

 

With the enormous amount of digital content now viewed on small smartphones and tablet screens, it’s time to step up in size and connect to Qumi.

Qumi Projectors are the Perfect Choice for Professional

 

Take it with you to meetings, make presentations at your clients office, or use ad hoc in any setting where you have some wall space available to project.

The pocket projectors are also a great tool in education and allow small workgroups to share their ideas in virtually any location – just bring a Qumi.

Connect your Qumi to nearly any smart device in your home or office