• Logo
  • Tiếng việtEnglish

    Customer Care:
    + 0904 580 386

Vivitek Asia

4F, No. 186, Ruey Kuang Road, Neiho, Taipei 11491, Taiwan R.O.C.

General Enquiries: marketing@vivitek.com.tw

Service & Support Enquiries: gary.hsuan@vivite.com.tw

Vivitek Vietnam Authorized Distributor

Company Name:  Logicbuy E-Commerce Co., LTD.
Address:  No. 37 Nguyen Son, Ngoc Lam, Long Bien, Hanoi
Country: Vietnam
Tel.: +84-4-3248-4909 *Fax.: +84-4-3248-4909
Email:  info@logicbuy.vn * URL: www.logicbuy.com.vn/
Liên hệ
Họ và tên
Điện thoại
Email
Địa chỉ
Nội dung cần gửi
Mã xác nhận

code