• Logo
  • Tiếng việtEnglish

    Hotline:
    + 0904 580 386

 

 

Vivitek Asia

 

4F, No. 186, Ruey Kuang Road, Neiho, Taipei 11491, Taiwan R.O.C.

 

General Enquiries: marketing@vivitek.com.tw

 

Service & Support Enquiries: gary.hsuan@vivite.com.tw

 

 

Vivitek Vietnam Authorized Distributor

 
 
 
 
Company Name:  Logicbuy E-Commerce Co., LTD.
 
 
 
Address:  No. 30A Vo Truong Toan street, Ward 2, Binh Thanh District, HCM City
Country: Vietnam
 
 
 
Tel.: 028 38 410 368  *Fax.: +84-4-3248-4909
Email:  info@logicbuy.vn * URL: www.logicbuy.com.vn/
Liên hệ
Họ và tên
Điện thoại
Email
Địa chỉ
Nội dung cần gửi
Mã xác nhận

code